Zapytaj o produkt:

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą. Odpowiemy na pytania i być może wspólnie wybierzemy produkt najlepiej dopasowany do potrzeb Twojego obiektu.

Cieszymy się, że nas odwiedziłeś.

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą. Odpowiemy na pytania i być może wspólnie wybierzemy produkt najlepiej dopasowany do potrzeb Twojego obiektu.

Platforma SSC - Polityka prywatności

 

1. DEFINICJE

 

1.1.   Administrator – ES System K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu (32 - 340) przy ul. Wrzosowej 10.

1.2.   Aplikacja - aplikacja mobilna pod nazwą „SmartShopCtrl”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której Użytkownik, po dokonaniu rejestracji Konta, może korzystać z wybranych usług i funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy oraz Połączenia peer-to-peer.

1.3.   Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.4.   Klient - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która nabyła od Usługodawcy, Dystrybutora lub innego podmiotu Urządzenie wyposażone w Pakiet Smart, Pakiet handlowy lub Pakiet dostępowym, która dysponuje QR kodem do Urządzenia wyposażonego w Pakiet Smart;

1.5.   Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.6.   Połączenie peer-to-peer – bezpośrednie połączenie pomiędzy Urządzeniem  wyposażonym w Pakiet Smart oraz urządzeniem mobilnym na którym zainstalowana została Aplikacja (tj. połączenie, które nie wymaga połączenia wspomnianych urządzeń z siecią Internet); Połączenie peer-to-peer możliwe jest przy wykorzystaniu Access Point Urządzenia wyposażonego w Pakiet Smart lub poprzez lokalną sieć Wi-Fi Klienta, z którą Urządzenie wyposażone w Pakiet Smart jest połączone.

1.7.   Platforma – zorganizowana platforma internetowo-informatyczna dostępna dla Klientów za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu, umożliwiająca korzystanie z Usług Smart Shop Control, w tym zwłaszcza zdalne sterowanie Urządzeniem wyposażonym w Pakiet Smart, na warunkach opisanych w Regulaminie.

1.8.   Regulamin – regulamin określający zasady świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Platformy oraz w ramach Połączenia peer-to-peer.

1.9.   RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.10.      Serwis - dostępny pod adresem https://20elza21.essystemk.com/ serwis internetowy, umieszczony w środowisku chmury obliczeniowej, za pomocą którego Klient, po dokonaniu rejestracji Konta, może korzystać z usług i funkcjonalności dostępnych na Platformie.

1.11.      Serwisant – działający na zlecenie oraz z upoważnienia Klienta, podmiot świadczący usługi serwisu lub naprawy Urządzeń wyposażonych w Pakiet Smart.

1.12.      Użytkownik – Klient będący osobą fizyczną lub inna osoba fizyczna, która korzysta z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy lub Połączenie peer-to-peer; Użytkownikiem jest również Serwisant.

1.13.      Pozostałym sformułowaniom pisanym w Polityce z dużej litery, które nie zostały zdefiniowane w punktach 1.1. do 1.12 powyżej, nadaje się znaczenie zgodne z definicją przyjętą w Regulaminie.

2.     PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY

REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z PLATFORMY PO DOKONANIU REJESTRACJI

2.1. Za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu, Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta na Platformie w celu korzystania z usług dostępnych dla danego Użytkownika w ramach Platformy oraz w ramach Połączenia peer-to-peer. Do dokonania rejestracji na Platformie, wymagane jest podanie adresu e-mail, nazwy prowadzonej przez Klienta lub Serwisanta działalności gospodarczej oraz nadanie loginu i hasła. Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2.2. Dane Użytkownika, który dokonał rejestracji Konta na Platformie, są przetwarzane:

2.2.1.     w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, w tym rejestracji Konta, świadczenia usług dostępnych w ramach Konta oraz w ramach Połączenia peer-to-peer, a w przypadku złożenia reklamacji – w celu jej rozpatrzenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

2.2.2.     w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności oraz jakości świadczonych usług,

2.2.3.     ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie jego interesów gospodarczych.

ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA ŚWIADCZENIEM USŁUG SERWISOWYCH

2.3. Administrator zapewnia możliwość zgłoszenia przez Użytkowników zainteresowania świadczeniem usług serwisowych Urządzeń wyposażonych w Pakiet Smart we współpracy z Administratorem. W celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w tej sprawie, na etapie rejestracji Konta lub na późniejszym etapie, w ramach Profilu Konta, Użytkownika możliwość podania swojego numeru telefonu,  imienia i nazwiska oraz nazwy firmy. Podanie tych danych jest niezbędne do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu oraz rozpatrzenia kandydatury do współpracy z Administratorem. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu nawiązania kontaktu przez Administratora, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2.4. Dane osobowe są przetwarzane:

2.4.1.     w celu zapewnienia komunikacji i obsługi zgłoszenia zainteresowania współpracą z Administratorem przy wykorzystaniu elektronicznego formularza - podstawą prawną przetwarzania jest podejmowanie przez Administratora działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

2.4.2.     w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zgłoszeń dotyczących współpracy z Administratorem w celu doskonalenia jego funkcjonalności,

2.4.3.     w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

NEWSLETTER

2.5. Administrator świadczy usługę newslettera na rzecz Użytkowników, którzy w tym celu podali swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

2.6. Dane osobowe są przetwarzane:

2.6.1.     w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych fakultatywnych – wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2.6.2.     w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji marki Administratora, w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

2.6.3.     w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności adresatów newslettera, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

2.6.4.     w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

3.     PLIKIE COOKIES I PODOBNA TECHNOLOGIA

3.1. W ramach Serwisu, Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.2. Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany ustawień prywatności poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html/

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

3.3. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

 

4.     OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

4.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

5.     UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

5.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem, usuwając dane podane dobrowolnie lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w ramach Profilu Konta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownikowi takiego żądania – Administrator wydaje dane Użytkownikowi, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi wskazanemu przez Użytkownika pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego przez Użytkownika podmiotu.

5.4. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 

6.     ODBIORCY DANYCH

 

6.1. W związku z realizacją usług dostępnych w Aplikacji, dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom działającym na zlecenie Administratora, w tym w szczególności podmiotom świadczącymi usługi informatyczne, księgowe i prawne oraz dostawcom systemów IT.

6.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

7.     ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

 

7.1. W celu aktywacji Pakietów dostępowych w ramach Kont prowadzonych dla Użytkowników innych niż Klient będący osobą fizyczną, Administrator może otrzymywać od Klientów dane osobowe Użytkowników w zakresie: adresu e-mail, loginu (nazwy Użytkownika) oraz nazwy prowadzonej działalności gospodarczej. Klient udostępniający dane Użytkownika, jest pracodawcą, zleceniodawcą lub pozostaje z Użytkownikiem w innej relacji gospodarczej. . Podstawą prawną udostępnienia danych Użytkownika przez Klienta, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Klienta.

 

8.     PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 

8.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

8.1.1.     współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

8.1.2.     stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

8.1.3.     stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

8.2. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane poza EOG w przypadku kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektrycznej udostępnianej przez Usługodawcę. W celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony przekazywanych Danych osobowych, przekazywanie to odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską. Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii standardowych klauzul umownych, ustanawiających odpowiednie zabezpieczenia oraz skróconego opisu stosowanych środków bezpieczeństwa. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem na adres e-mail ssc@essystemk.com

 

9.     DANE KONTAKTOWE

 

9.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail ssc@essystemk.com lub adres korespondencyjny Administratora.

 

10.  ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

10.1.    Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 2022 roku.

Pliki do pobrania

Smart Shop Control - polityka prywatności
Plik pdf 110.26 KB
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).