Zapytaj o produkt:

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą. Odpowiemy na pytania i być może wspólnie wybierzemy produkt najlepiej dopasowany do potrzeb Twojego obiektu.

Cieszymy się, że nas odwiedziłeś.

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą. Odpowiemy na pytania i być może wspólnie wybierzemy produkt najlepiej dopasowany do potrzeb Twojego obiektu.

Recykling urządzeń chłodniczych

Troska o środowisko i życie w duchu jego ochrony to trend, który wciąż zyskuje na popularności. Ekologia jest obecna w każdym sektorze gospodarki, wyznaczając zasady postępowania chroniące ekosystem. 

Dotyczy także urządzeń elektronicznych i chłodniczych, obecnych w każdym domu, sklepie i miejscach pracy. Zgodnie z regułami ekologii, taki sprzęt należy poddać recyklingowi, który w jego przypadku jest bardziej skomplikowany. Jak należy go przeprowadzać?

Co to jest recykling?

Recykling jest bardzo ważną formą ochrony środowiska. Polega na powtórnym wykorzystaniu odpadów (np. sprawnych agregatów w urządzeniach chłodniczych) do stworzenia nowego produktu. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie nadmiernego eksploatowania złóż naturalnych oraz ilości odpadów. 

Podstawowym założeniem recyklingu jest więc maksymalne wykorzystanie pozostałości przy jak najmniejszym nakładzie energetycznym i zużyciu surowców.

Procedury recyklingu składają się z kilku etapów:

  • Segregacja - sortowanie odpadów z uwagi na ich rodzaj. Najbardziej ekonomicznym i najszybszym rozwiązaniem jest segregacja śmieci w domu lub firmie, czyli na etapie najbliższym ich powstaniu. Dzięki temu są też mniej zanieczyszczone niż po zmieszaniu ich z innymi odpadami;

  • Rozdrabnianie – rozbijanie ich w odpowiednich młynach. Odpady w podstawowej formie zwykle nie nadają się do obróbki, dlatego ich rozdrabnianie jest niezbędnym etapem;

  • Mycie zanieczyszczonych odpadów – umożliwia ich ponowne wykorzystanie. Dotyczy to pozostałości szklanych i plastikowych, które czyszczone są w specjalnych wannach, zawierających odpowiednie środki czystości;

  • Wytłaczanie – tworzenie produktu końcowego.

Dzięki recyklingowi możliwa jest redukcja zanieczyszczeń, zmniejszenie ilości odpadów i ścieków przemysłowych oraz zminimalizowane wykorzystywanie surowców naturalnych.

Czy urządzenia chłodnicze można poddawać recyklingowi?

Prawidłowy recykling urządzeń chłodniczych jest niezwykle istotny dla środowiska. Jest to ważne, ponieważ w wielu lodówkach czy chłodziarkach znajdują się substancje uznane za niebezpieczne dla ekosystemu, w dużym stopniu odpowiedzialne za efekt cieplarniany. Zaliczają się do nich między innymi freony, które zgodnie z ustawą nr 52, poz. 537 z marca 2001 roku, zostały w Polsce zakazane.

Ustawa ta reguluje całokształt działalności związanych z wykorzystaniem substancji wpływających destrukcyjnie na warstwę ozonową, czyli m.in. freonów. Akt prawny wprowadza liczne ograniczenia i zakazy, do jakich zalicza się zakaz emisji freonów do atmosfery. Oprócz tego w ustawie określone zostały obowiązki, takie jak zakaz odzysku freonów, prowadzenia ich skrupulatnego rejestru i składania sprawozdań.

Mimo to w wielu branżach, w których wykorzystywane są urządzenia chłodnicze, wciąż obecne są lodówki i chłodziarki z wycofanym czynnikiem chłodniczym. Dlatego też ich odpowiedni recykling jest niezwykle istotny dla środowiska. Jedną z najważniejszych zasad dotyczącą utylizacji urządzeń chłodniczych jest zlecenie jego wykonania profesjonalnej firmie.

Czy recykling urządzeń chłodniczych jest bezpieczny?

Recykling urządzeń chłodniczych jest procesem niebezpiecznym, a także wymagającym odpowiedniego sprzętu oraz wiedzy. Tak więc w razie wyeksploatowania tego typu sprzętu należy przekazać go do odpowiedniego zakładu, który współpracuje z Organizacją Odzysku ZSEiE. Recykling zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi, a czynnik chłodniczy przekazany fundacji PROZON.

Nasza firma ES System K przeprowadza recykling urządzeń chłodniczych, dysponując odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i sprzętem. Współpracujemy z Organizacją Odzysku ZSEiE i przekazujemy czynniki chłodnicze fundacji PROZON. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Jak przebiega recykling urządzeń chłodniczych?

Do przeprowadzenia recyklingu urządzeń chłodniczych konieczne są odpowiednie świadectwa kwalifikacji, które potwierdzają wiedzę i umiejętności o przetwarzaniu substancji zubożających warstwę ozonową.

Najważniejszą czynnością jest odzyskanie gazów z instalacji, które wykonuje się przy pomocy stacji do odzysku czynników chłodniczych. Kolejnym etapem jest odebranie oleju chłodniczego oraz usunięcie kompresora. Ostatnim etapem jest demontaż obudowy urządzenia chłodniczego.

Po dokonanym procesie recyklingu czynnik chłodniczy powinien zostać przekazany fundacji PROZON, której celem jest ograniczenie użycia freonów i zminimalizowanie ich emisji do atmosfery. Warto podkreślić, że jest to jedyna w Polsce instytucja, która zajmuje się odnową i zbiórką zużytych substancji chłodniczych.

Odzyskiwanie metali z urządzeń chłodniczych podczas recyklingu

Dzięki specjalistycznemu sprzętowi podczas recyklingu urządzeń chłodniczych można odzyskać takie metale jak miedź, stal i aluminium. Freon odebrany jest za pomocą specjalnego agregatu, który skrapla go z układu i transportuje do specjalnej butli. Olej chłodniczy odbierany jest za pomocą sprężarki i wdmuchiwany do metalowych beczek. Następnie przekazywany jest do rafinerii w celu powtórnej przeróbki.

Uszkodzone, metalowe elementy urządzeń chłodniczych są rozcinane, a kolejno segregowane i przekazywane do składnicy złomu. Komponenty szklane są składowany i oddawane do punktów skupu, zaś plastikowe poddawane są mieleniu i odsprzedawane do ponownego formowania.

Izolatorem w urządzeniach chłodniczych jest pianka poliuretanowa, która składowana jest w płytach. Dzięki stosowanym metodom odzysku, istnieje możliwość ponownego jej wykorzystania jako materiału izolacyjnego w budownictwie.

Ustawy regulujące recykling czynnika chłodniczego

Z uwagi na fakt, że wykorzystywane czynniki chłodnicze są niebezpieczne i szkodliwe dla środowiska, istnieje konieczność przeprowadzenia ich recyklingu w szczególny i bezpieczny sposób. Z uwagi na zagrożenie powstało wiele dokumentów prawnych, które określają zasady wydobycia i przetwarzania czynnika chłodzącego. Zaliczają się do nich:

  • Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz.U.2022.0.699) – 

Określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi przez zapobieganie powstawaniu odpadów i zmniejszenie ich ilości. Ustawa określa też negatywny wpływ ich wytwarzania i określa zasady gospodarowania nimi. Zawarte zostały też regulacje mające na celu zmniejszenie całkowitego wpływu użytkowania zasobów oraz poprawę efektywności takiego użytkowania, którego celem jest przejście na gospodarkę w obiegu zamkniętym;

  • Rozporządzenie nr 2037/2000 z 29 czerwca 2000 roku –

Które zakazuje przeprowadzania recyklingu bez wcześniejszego odzysku substancji niebezpiecznych, znajdujących się w urządzeniach chłodniczych i mających destrukcyjny wpływ na środowisko;

  • Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową z 20 kwietnia 2004 roku (Dz.U.2004.121.1263) –

Określa zasady użytkowania substancji zubożających warstwę ozonową oraz produktów, urządzeń i instalacji, które je zawierają. Ustawa określa także podmioty używające lub dokonujące obrotu tymi substancjami lub urządzeniami je zawierające.

Recykling urządzeń chłodniczych oraz substancji, które są w nich wykorzystywane, wymaga specjalnych kompetencji oraz profesjonalnego sprzętu. Utylizacja takich instalacji regulowana jest licznymi ustawami oraz rozporządzeniami, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie ryzyka emisji do atmosfery szkodliwych substancji.

Nasza firma ES System K zajmuje się recyklingiem urządzeń chłodniczych. Podczas utylizacji zachowujemy wszelkie środki bezpieczeństwa, operując odpowiednim sprzętem. Recykling przeprowadzamy sprawnie, odzyskując materiały do wtórnego wykorzystania.

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy zarówno fachowe doradztwo, jak i szczegółowe odpowiedzi na zadane pytania. Zapraszamy!

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.